Sản Phẩm


SHOWA VALVE CO . , LTD. s?n xu?t h?n 100 lo?i van c? b?n v cc s?n ph?m (dng cho van) c? b?n. Cc lo?i van ???c s? d?ng trong nhi?u ngnh cng nghi?p nh?: l?c d?u, ha d?u, nh my ?i?n, xy d?ng, cng trnh c?p n??c, thot n??c, hng khng, ?ng tu v s?n xu?t my mc. S?n ph?m c?a chng ti r?t ?a d?ng g?m cc lo?i nh?: van c?ng, van 1 chi?u, van bi, van b??m, v l?c Y.
Cc s?n ph?m ???c lm t? nhi?u lo?i nguyn li?u: gang xm, gang d?o, ??ng thau, ??ng thanh, thp carbon, thp khng g? v..v..

??ng thau/??ng thanh : Click to open PDF.
??ng Thau/??ng Thanh
Gang xm : Click to open PDF.
Gang Xm
Gang d?o : Click to open PDF.
Gang D?o
Thp ?c : Click to open PDF.
Thp ?c
Thp rn : Click to open PDF.
Thp Rn
Thp khng g? : Click to open PDF.
Thp Khng G?
Van b??m : Click to open PDF.
Van B??m
Kh?p n?i m?m : Click to open PDF.
Kh?p N?i M?m
Van c? l?n : Click to open PDF.
Van C? L?n

Van ??c bi?t : Click to open PDF.
Van ??c Bi?t
   
(c) SHOWA VALVE CO.,LTD.